Odtwórz wideo

Rozmiar podobny do wielkości kiwi.

Nos i usta są już uformowane.

Można rozróżnić płeć dziecka.