Odtwórz wideo

Rozmiar podobny do ananasa z szypułką.

Tworzą się w pamięci preferencje muzyczne.

Funkcjonują dolne mięśnie przełyku.